1. Kalesma (1:29)

$0.08

 
2. Echoes (3:43)

$0.15

 
3. Nova (6:52)

$0.15

 
4. Jiannim (7:45)

$0.15

 
5. Tabourla (feat. Ioanninas Nobody) (5:37)

$0.15

 
6. Krasi (6:47)

$0.15

 
7. Ti kako (9:31)

$0.15

 
8. Perdikomata (8:46)

$0.15

 
9. Chalasia (feat. G. Mitsis) (6:59)

$0.15

 
10. Skaros (3:54)

$0.15

 
11. St. Triad (9:54)

$0.15

 
12. Riza (2:00)

$0.15

Total: 12 tracks   $1.73