1. Szarvas (5:39)

$0.15

 
2. Koszontsd A Hajnalt (4:27)

$0.15

 
3. Gomboc (5:05)

$0.15

 
4. Az Energiamegmaradas Torvenye (6:50)

$0.15

 
5. Molo (10:04)

$0.30

 
6. A Kupolavaros Titka (3:19)

$0.15

 
7. Kiscsiko (Irenke Dala) (3:46)

$0.15

 
8. Piros-Sarga (5:06)

$0.15

 
9. Vadak (Az Atvaltozas Ritusai) (12:24)

$0.30

 
10. Zuzmara (5:34)

$0.15

Total: 10 tracks   $1.80