Metamorfoz

 
1. Vay Anam Vay (4:05)

$0.15

 
2. Dilli Duduk (3:40)

$0.15

 
3. Arada Bir (4:10)

$0.15

 
4. stanbul Aliyor (4:50)

$0.15

 
5. Hop Hop (4:23)

$0.15

 
6. Dedikodu (4:21)

$0.15

 
7. Bam Teli (4:36)

$0.15

 
8. Gun Gibi (4:59)

$0.15

 
9. Cat Kapi (3:37)

$0.15

 
10. Pare Pare (5:16)

$0.15

Total: 10 tracks   $1.50