1. Lys (9:32)

$0.15

 
2. Yngeldans (4:26)

$0.15

 
3. Duggdraper (2:53)

$0.15

 
4. Trestein (1:40)

$0.15

 
5. Vaktsom (3:04)

$0.15

 
6. Speilbilde (2:33)

$0.15

 
7. Vindu (4:30)

$0.15

 
8. Skygge (5:12)

$0.15

 
9. Havsang (4:43)

$0.15

 
10. Bolge (5:20)

$0.15

 
11. Himmelrik (5:36)

$0.15

 
12. Arringer (2:29)

$0.15

 
13. Varde (5:16)

$0.15

 
14. Horisont (2:21)

$0.15

 
15. Ritual (5:16)

$0.15

 
16. Refleksjon (3:26)

$0.15

 
17. Morke (8:32)

$0.15

 
18. Epilog (2:57)

$0.15

Total: 18 tracks   $2.70