1. Yami No Kanata E

$0.08

 
2. Transylvania (4:03)

$0.15

 
3. Tsuioku No Kakera (6:24)

$0.15

 
4. Premier Amour (4:58)

$0.15

 
5. Itsuwari No Musette (5:15)

$0.15

 
6. N.P.S. N.G.S. (4:08)

$0.15

 
7. Claire (5:48)

$0.15

 
8. Madrigal (4:04)

$0.15

 
9. Shi No Butou (4:18)

$0.15

 
10. Zenchou (4:16)

$0.15

Total: 10 tracks   $1.43