1. Shirushi hit (4:47)

$0.15

 
2. No More Time Machine (4:51)

$0.15

 
3. Shirushi -Instrumental- (4:47)

$0.15

 
4. No More Time Machine -Instrumental- (4:48)

$0.15

Total: 4 tracks   $0.60